Últimes notícies

Llistat de publicacions
 

foto
01/09/2015
L'Ajuntament de Maó a través de la societat municipal «PUM, SL» ha finalitzat les obres per a la construcció de banys per a públic i accessòries de condicionament del Club Hípic de Bintaufa, realitzades per l'empresa «Juan Mora, SA».
 

foto
11/08/2015
L’Ajuntament de Maó a través de la societat municipal «PUM, SL» ha finalitzat les obres de millora de l'enllumenat públic del parc infantil a la Plaça Explanada de Maó.
 

28/07/2015
L’Ajuntament de Maó a través de la societat municipal «PUM, SL» ha iniciat la millora de l'enllumenat públic del parc infantil a la Plaça Explanada de Maó.
Les obres tindran una duració aproximada d'un mes i seran realitzades per l'empresa «Juan Mora, SA»
 

foto
27/07/2015
L’Ajuntament de Maó a través de la societat municipal «PUM, SL» ha finalitzat les obres de reordenació de la plaça Sant Roc de Maó, realitzades per l'empresa «Antonio y Diego, SA».
 

02/06/2015
L'Ajuntament de Maó a través de la societat municipal «PUM, SL» ha iniciat les obres per a la construcció de banys per a públic i accessòries de condicionament del Club Hípic de Bintaufa.

Les obres tindran una durada de 3 mesos i seran realitzades per l'empresa «Juan Mora, SA» per un pressupost de 86.212,25 € (IVA inclòs)
 

foto
15/04/2015
Instal·lats tres elements per a la realització d'exercicis físics a l'aire lliure en el passeig cicloturista que discorre al costat de la carretera Maó-Sant Climent (Me-12), passeig que des de la seva obertura ha generat gran acceptació i ús per part de cicloturistes i vianants.

La instal·lació ha quedat situada al començament del passeig, al costat del pas que creua la carretera entre POIMA i el col·legi La Salle. La iniciativa està destinada a la promoció de l'esport oferint més opcions als usuaris d'aquest passeig, corredors i caminants, en un lloc de molt trànsit ciutadà.
Ha estat promoguda per l’Ajuntament i el Consell, que ha finançat dos dels elements instal·lats, i ha comptat amb la col·laboració de Base Deportes Benito, que els ha subministrat i ha finançat el tercer, i l'empresa Antonio i Diego, que ha realitzat l'obra.
 

foto
05/03/2015
L'Ajuntament de Maó a través de la societat PUM, SL ha finalitzat les obres de rehabilitació de l'accés a la Costa de Llevant del Port de Maó.
 

FOTO
21/01/2015
L’Ajuntament de Maó a través de la societat municipal «PUM, SL» ha iniciat les obres de reordenació de la plaça Sant Roc de Maó.
Les obres tindran una duració aproximada de 4 mesos i seran realitzades per l'empresa «Antonio y Diego, SA» per un pressupost de 100.413,22 € (IVA exclòs).
 

foto
18/12/2014
Promocions Urbanístiques de Maó, SL informa que s’han realitzat obres de tancament i adequació de dos segments de la rotonda III-IV fase de POIMA.

Simultàniament s’han realitzat la desbrossa de parterres i voreres de la IV fase, necessaris en aquest sector.

Així mateix, en l’actualitat hi ha varies avaries en la il•luminació de PIOMA, per això s’ha contractat un servei extern que anirà solucionant de forma progressiva les línies afectades.
 

foto
07/11/2014
Venda directa de 7 solars per a habitatges unifamiliars adossats situats al Carrer Ferrer Aledo (zona Borja Moll) de Maó.

Possibilitat de pagament aplaçat SENSE INTERESSOS.

Més informació > aqui
 

foto
24/10/2014
El proper dissabte 25 d’octubre s’inaugura l’skatepark de Sínia Costabell, obres realitzades per PUM, SL, amb una festa – exhibició skaters organitzada per l’Ajuntament de Maó.
 

foto
24/10/2014
L’Ajuntament de Maó a través de la societat PUM, SL ha iniciat les obres de rehabilitació de l’accés a Costa de Llevant del Port de Maó. Les obres tindran una duració aproximada de 2 mesos.
 

03/10/2014
Concurs públic per a la venda de 7 solars per a habitatges unifamiliars adossats situats al C. Ferrer Aledo, Maó. PREUS REDUÏTS i FACILITATS DE PAGAMENT.

Més informació > Licitacions > Vendes
 

FOTO
19/09/2014
L’Ajuntament de Maó està portant a terme canvis en el sistema d’il.luminació del polígon industrial de Maó a través de l’empresa “Ingeniería 1982, SL”.
Aquestes millores consisteixen en la substitució de 30 punts d’il.luminació en tecnologia Led, altres 30 de vapor de sodi i finalment la instal.lació de 10 bàculs. Està previst que l’actuació es finalitzi en un parell de setmanes.
 

FOTO
24/07/2014
L’Ajuntament de Maó a través de la societat municipal “PUM, SL” ha finalitzat les obres d’ampliació i instal•lació de nous elements a l’skatepark de Sínia Costabella a través de l’empresa “Spokoramps”.
 

foto
03/07/2014
L’Ajuntament de Maó a través de la societat municipal “PUM, SL”, ha finalitzat les obres de millora del Carrer Miranda, continuant amb la tipologia de paviment del centre de la ciutat. Les obres han estat executades per l’empresa “Antonio y Diego, SA”
 

foto
03/07/2014
L’Ajuntament de Maó a través de la societat municipal “PUM, SL” ha finalitzat les obres de remodelació de la Plaça Colon, executades per l’empresa “M. Polo, SL”.
 

skatepark
02/07/2014
L’Ajuntament de Maó a través de la societat municipal “PUM, SL” ha iniciat les obres d’ampliació i la instal•lació de nous elements a l’skatepark de Sínia Costabella a través de l’empresa “Spokoramps”. Les obres tindran una duració aproximada d’un mes i mig.
 

foto
12/06/2014
L’Ajuntament de Maó amb la col.laboració de la societat municipal “PUM, SL” ha finalitzat la construcció de tres noves rotondes de vuit metres de diàmetre a l’Avinguda Europa de POIMA, que regulen les interseccions amb els carrers Portugal, França i Itàlia.
 

12/06/2014
L’Ajuntament de Maó amb la col.laboració de la societat municipal “PUM, SL” ha finalitzat les obres de restauració paisatgística de la zona verda Sínia Costabella, consistents en treballs de preparació, protecció i demolició d’elements que amenacen perill.
 

FOTO
06/06/2014
Avui divendres 6 de juny l’Ajuntament de Maó, a través de la societat municipal “PUM, SL”, ha instal•lat 3 plànols de senyalització informativa en el Polígon Industrial de Maó. Aquesta plànols, de 18 metres, es troben a tres punts públics de POIMA: aparcament carrers Quatre Boques-Capifort, Avinguda Cap de Cavalleria i aparcament carrer Finlàndia, amb la informació necessària per a una millor mobilitat per la zona industrial així com l’accés a les 30 empreses col•laboradores.

Els plànols conten un codi QR que permetrà l’accés al plànol de POIMA i un llistat complert amb les dades i ubicació de les empreses participants, a més es complementaran amb 10.000 fulles DINA3 que recolliran la informació de les valles.

ACCÈS INFORMACIÓ CODI QR
 

Plànol rotonda
11/04/2014
L’Ajuntament de Maó amb la col•laboració de la societat municipal “PUM, SL” inicia el Projecte de Millora de l’Avda. Europa amb la construcció de tres rotondes de vuit metres de diàmetre. Aquestes rotondes regularan les interseccions amb els carrers Portugal, França i Itàlia.

Els treballs tindran una duració estimada d’un mes i seran realitzats per l’empresa “Antonio y Diego, SA” per un pressupost de 10.350 euros (més IVA)
 

foto grup
05/03/2014
Ahir, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Maó, es van lliurar els premis del concurs d’idees per a la creació d’un nou logotip de POIMA, al qual es van presentar 6 treballs, tots ells d’alumnes de l’Escola d’Art de Menorca.

El primer premi va ser per Andrea Petrus Mañas i Sergi Teixidor Rivero i el segon premi per Jara de Tomás Martín i Gonzalo Martínez Pardo. Els participants van rebre un obsequi, els guanyadors dues cameres fotogràfiques i els classificats en segon lloc un val per material informàtic/artístic.

El disseny del logotip premiat amb el primer premi serà, a partir d’ara, la imatge unificada i moderna de POIMA com a centre econòmic i empresarial de la ciutat.

Els treballs presentats estaran exposats, durant uns dies, al vestíbul de l’Ajuntament de Maó.

Se adjunten logotips guanyadors.
 

foto
05/03/2014
L’Ajuntament de Maó a través de la societat municipal “PUM, SL” comencen avui les obres de remodelació de la Plaça Colón, que executarà l'empresa M. Polo per un pressupost final de 49.529,68€.

Els treballs tindran una durada aproximada de 2 mesos, pel que es preveu que hagin finalitzat abans de la temporada d'estiu.

Aquesta primera fase inclou una millora de l'accessibilitat, el paviment, la il•luminació i l'accés al carrer de l'Àngel.
 

Plànol
12/02/2014
S’obre el termini de presentació d’ofertes per les empreses ubicades a POIMA que vulguin aparèixer en els tres plànols de senyalització informativa, tal i com s’indica al Plec de Clàusules administratives que serveix de base a la licitació.

Més informació > Licitacions > Altres
 

04/02/2014
S’obre el termini de presentació d’ofertes pel CONCURS ARRENDAMENT PARCEL.LA POIMA IV fase.

Usos possibles: Estació de serveis i botiga, rentat de vehicles, restauració i/o comercial, tal i com s’indica al Plec de Clàusules Administratives que serveix de base a la licitació.

Més informació > Licitacions > Altres
 

16/01/2014
L’Ajuntament de Maó amb la col•laboració de la societat municipal “PUM,SL” porta a terme les obres de restauració paisatgística de la zona verda Sínia Costabella.
Les obres, adjudicades a “Juan Mora, SA”, amb un cost de 11.213,56€, consisteixen en treballs de preparació, protecció i demolició d’elements que amenacen perill, així com la restauració paisatgística de la zona verda.
 

FOTO
15/01/2014
L’Ajuntament de Maó amb la col.laboració de la societat municipal “PUM, SL”, han iniciat la segona fase de les obres de millora de la Plaça i Carrer Miranda, entre Plaça Príncep i l’entrada del pàrking, per tal de continuar amb la tipologia de paviment del centre de la ciutat.
 

Foto
15/01/2014
Finalitzades les obres de millora de la zona comercial del tram Camí des Castell entre Plaça Príncep i la confluència amb Carrer Comerç i Sant Elies.
 

foto
29/11/2013
L’Ajuntament de Maó a través de la societat municipal Promocions Urbanístiques de Maó, SL ha signat un conveni de col•laboració amb l’Escola d’Art de Menorca pel concurs d’idees per a la creació d’un nou logotip de POIMA.
El disseny del logotip que representarà la unificació del Polígon es realitzarà a través de les pràctiques del grup d’alumnes de segon de Batxillerat d’Art de la matèria de disseny i del grup d’alumnes del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’ Assistència al Producte Gràfic Imprès de l’Escola d’Art de Menorca.
El conveni ha estat signat per la presidenta de PUM i responsable d’Urbanisme de l’Ajuntament, Ana Lía Noval, i el director de l’escola, Antoni Arcas.
 

1
01/10/2013
L’Ajuntament de Maó amb la col.laboració de PUM, SL ha iniciat les obres de millora de la zona comercial de Camí des Castell i carrer plaça Miranda.

Respecte al Camí des Castell, el projecte afecta en la seva primera fase al tram comprès entre plaça del Príncep i la confluència amb Comerç i Sant Elies i s'ha adjudicat a “Antonio i Diego S.A.” per 135.500 euros. S'executarà fins a Nadal i contempla escomeses, renovació xarxa de pluvials, infrastructura del subsòl i un acabat en coherència amb l'entorn per als vianants de la plaça Príncep, si bé s'utilitzarà asfalt imprès en comptes de llambordes.

Després del Nadal, en una segona fase, l'obra aconseguirà el carrer a la plaça Miranda, entre Príncep i l’entrada al pàrquing, que també quedarà integrat en la plataforma per als vianants.
 

1
30/09/2013
L’Ajuntament de Maó amb la col.laboració de PUM, SL, a partir d’avui 30 de setembre, inicia uns treballs d’obra pública al carrer Camí d’es Castell, el tram que compren des del carrer Comerç fins la plaça del Príncep, pel que la circulació es veurà modificada com s’indica a plànol adjunt on també es detallen les alternatives de circulació a la zona.
 

1
30/09/2013
L’Ajuntament de Maó, a partir d’avui 30 de setembre, inicia uns treballs d’obra pública al Carrer Còs de Gràcia, el tram que compren entre el Carrer Sant Josep – Sant Jordi fins al carrer Ramon i Cajal, pel que la circulació es veurà modificada com s’indica a plànol adjunt on també es detallen les alternatives de circulació a la zona.
 

foto
18/09/2013
L'Ajuntament de Maó, a través de la societat "Promocions Urbanístiques de Maó, SL" ha condicionat un nou espai a la plaça Miranda, abans sense ús, com jocs infantils. Les obres, realitzades per l'empresa "Juan Mora, SA" amb un pressupost de 22.781 €, han consistit en la col.locació d'un paviment de seguretat de cautxú continuat, instal.lació de barrera seguretat, mobiliari urbà i elements de joc: una torre, dues molles i un balancí.

Aquesta nova zona es complementa amb la renovada plaça Miranda. Els treballs de millora, en una primera fase i executats per l'empresa "Antonio y Diego, SA" amb un pressupost de 64.876 €, han consistit en la renovació del paviment, mobiliari urbà, instal.lació d'aparcament de bicicletes i nova il.luminació, desplaçant les motos al carrer Santa Anna i guanyant, d'aquesta manera, zona de vianants.
 

foto
29/08/2013
L'Ajuntament de Maó, a través de la societat PUM, ha dut a terme un nou projecte de senyalització informativa; inclòs al pressupost dels edificis singulars, 1.561 euros, ara és el torn dels miradors. A través de la línia de finançament del FOMIT i complementant el rutero de miradors i passeig de ribera, s'han instal.lat 9 pannells informatius amb les vistes panoràmiques.

Una foto panoràmica des de cada perspectiva indica tots els elements més destacats que es poden veure des del passeig de cornisa. A més duen incorporat el codi QR que permet accedir al rutero complet a través de la web municipal en tres idiomes: català, espanyol i anglès.

Algun dels llocs on s'han col.locat aquests pannells són la recentment remodelada Plaza Miranda, el mirador de ses Monges, el mirador de Sant Francesc i diversos punts del passeig de cornisa entre la plaça Miranda i l'hotel Port Maó.
 

foto
29/08/2013
L'Ajuntament de Maó, a través de la societat PUM, ha portat a terme un projecte de senyalització informativa en els edificis més rellevants del casc urbà. Amb un cost de 1.561 euros, provinents d'una línia de finançament del FOMIT i vinculat al ruter d'edificis singulars, s'han instal.lat plaques a les façanes de 12 monuments arquitectònics.

Les peces són de metacrilat, identifiquen el monument corresponent i informen - en tres idiomes: català, espanyol i anglès - de les principals característiques i dades històriques del mateix. A més, porten incorporat el codi QR, que permet accedir al ruter complet a través del web municipal.

Entre els edificis i monuments elegits figuren al Portal de Sant Roc, la Casa Consistorial i el Principal de Guàrdia.
 

foto
12/07/2013
Amb la col•laboració de la societat municipal PUM SL, l’Ajuntament de Maó ha dut a terme les obres d’execució d’un nou Mirador al Passeig Marítim de Maó, així com la col•locació de baranes de seguretat a la zona.
El cost d’aquestes obres, adjudicades a “Antonio y Diego, SA” i “M. Polo, SL” i finançades amb la línia de crèdit del FOMIT, puja a 54.600 €.
Amb aquesta actuació, que dota la zona de gran valor estètic i panoràmic, l’ajuntament dona continuïtat al projecte de millores i recuperació de l’entorn del Passeig Marítim.
 

26/06/2013
Promocions Urbanístiques de Maó, SL ha realitzat les obres de millora de la caseta transformadora situada a l’Avinguda Cap de Cavalleria amb Carrer Dragonera i que estarà destinada a la col.locació d’un plànol informatiu de POIMA; segons compromís adoptat a la darrera la Comissió de Treball de POIMA.
 

24/06/2013
L’ajuntament, amb la col•laboració de la societat municipal PUM, SL, ha dut a terme les obres a la intersecció Cós de Gràcia – Carrer de Gràcia – Sant Manuel amb la finalitat de millorar l’ordenació del trànsit en aquest punt i millorar la convivència entre vehicles i vianants.
El cost d’aquesta actuació, adjudicada a Juan Mora SA, puja a 40.000€, el termini d’execució ha estat de dos mesos. Les obres han estat finançades amb la línia de crèdit del FOMIT.
 

POIMA
04/06/2013
Promocions Urbanístiques de Maó, SL té intenció d’obrir un CONCURS PER A LA VENDA d’onze parcel.les de 501m2 (M14) i una parcel.la de 1.927m2 (M4) a POIMA IV FASE.

Més informació
Telf. 971 369 265
Correu electrònic: pumsandra@ajmao.org, promocions@ajmao.org o pumsara@ajmao.org
 

foto
25/04/2013
L’Ajuntament a través de la societat municipal PUM, SL ha iniciat les obres de millora i adequació de la Plaça Miranda.
La duració prevista per a l’execució de les obres és de dos mesos i consistiran en: enllumenat, pavimentació, mobiliari urbà, adequació i reordenació d’aparcaments i zona càrrega/descarrega, supressió de barreres arquitectòniques, ubicació d’un nou espai per aparcament de bicicletes, així com el canvi de situació, dins la plaça, del bust de l’Almirall Miranda.
 

foto
23/04/2013
El CIMe, l’Ajuntament de Maó i la societat municipal PUM, SL han signat un conveni per a l’execució de les obres d’adequació de l’entorn del col.legi públic "Maria Lluïsa Serra" i es preveu la seva finalització a finals del mes de maig.
 

foto
25/03/2013
A la venda la darrera plaça d'aparcament a l’Avinguda Menorca núm. 18b de Maó.
Preu: 15.000 € (no subjecte a IVA)

Més informació > Vendes directes
 

foto
25/03/2013
Venda directa de solars per a habitatges unifamiliars adossats al Carrer Ferrer Aledo de Maó (Zona Borja Moll).

> VEURE ACTUALITZACIÓ NOTICIA 3/10/2014

 

FOTO
21/03/2013
Actualment s’està portant a terme un canvi de direcció entre els carrers Cap Negre i S’Era Alta, creant una nova entrada d’accés a POIMA i, així mateix, millorar la circulació dins el Polígon industrial.
 

foto
21/03/2013
Actualment s’estan executant actuacions de millora sobre els ensorraments situats a la rotonda d’intersecció Avda. Cap de Cavalleria – C. Dragonera; l’intersecció dels carrers Bajoli i Dragonera; així com també, intersecció dels carrers d’Artrutx amb Punta Nati.
 

C. Bajoli
21/03/2013
Finalitzades les obres de millora de dos trams del Carrer Bajolí entre els carrers Capifort - S’Era Alta i Dragonera - S’Olivar.
 

FOTO
31/01/2013
Iniciades noves actuacions de manteniment i millora a diferents sectors de POIMA, així com també, l’execució de dos nous passos de vianants.
 

Foto solars
21/01/2013
Obert el concurs per a la venda de solars per habitatges unifamiliars adossats, situats al Carrer Ferrer Aledo de Maó.

Més informació: Licitacions > vendes
 

Passos vianants
15/01/2013
Iniciades les obres de supressió de barreres arquitectòniques: execució de passos de vianants accessibles a Maó ciutat i POIMA
 

12/11/2012
Iniciades les obres d’adequació de Mirador zona Passeig Marítim de Maó.
 

08/11/2012
Inaugurat el Parc infantil de Dalt Vilanova de Maó.
 

Obres Carrer Bajolí
11/09/2012
Reiniciades les obres del primer tram del Carrer Bajolí de POIMA.
 

10/09/2012
Inaugurat el CP Maria Lluïsa Serra del Camí d’en Guixó de Maó i les obres d'urbanització de l'entorn, executades per Promocions Urbanístiques de Maó, SL, destinades a dotar dels serveis necessaris pel correcte funcionament de les instal.lacions.
 

Águeda Reynés, Mateu Ainsa i Ana L. Noval a la inauguració
20/07/2012
Inaugurades les obres de reparació i millora a la Costa d’es General executades per Promocions Urbanístiques de Maó, SL a càrrec del FOMIT.

Més informació: Obres executades
 

Parcel.la St. Antoni
03/07/2012
Venda parcel.les sites al Coster d'es Bol, del sector de Sant Antoni de Maó.

Més informació: Licitacions > Vendes
 

PARC INFANTIL I ZONA VERDA PASSEIG MARÍTIM
21/06/2012
Inaugurat el parc infantil i zona verda al Passeig Marítim de Maó desprès de la seva remodelació a través de Promocions Urbanístiques de Maó, SL executat a càrrec del FOMIT.

Més informació: Obres executades
 

21/06/2012
Constitució d'una comissió de treball per elaborar la proposta de modificació de la circulació a POIMA.
Per participar contactar amb nosaltres a través del correu electrònic: pumsara@ajmao.org
 

21/06/2012
Remodelació i reparació de la barana existent a la Plaça Miranda.
 

21/06/2012
Ens complau presentar-vos la nova web de PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MAÓ, SL.
 

més notícies
Qui som?
 
Ventas
 
Ajuntament de Maó
 
Agenda
No hi ha properes activitats

anar a l'agenda
 
 

Contacta amb nosaltres

PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MAÓ, SL
Carrer Deià núm. 13 de Maó
Telèfons: 971 36 92 65 / 971 35 22 44
Fax: 971 35 25 59
Correu electrònic: promocions@ajmao.org

Horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 8 a 15 hores

 
 
 
Promocions Urbanístiques de Maó, SL
Avís Legal   Accessibilitat   XHTML 1.0   CSS 2.1   RSS